تورك مشاهير و مفاخير لر
AZƏRBAYCAN,QAŞQAE,TÜRKMƏN,XƏLƏC ،ƏFŞAR VƏ...
پروفسور رحيم رحمان زاده رئيس مركز بين*المللي جراحي مفاصل و استخوان برلين و پايه گذار جراحي مدرن ارتوپدي و تروماتيك ارتوپدي در سطح بين*المللي اصالتاً آذربايجاني و متولد شهرستان 

شبستر است. وي فرزند قاضي و وكيل حاج يوسف رحمانزاده و نوة مقاطع كار معروف، حاج علي احمد رحمان زاده بود. يكي از مهمترين متدهاي جراحي وي، ارائه و گسترش نظريه كاشتن 

اعضاء مي باشد.

وي در 18 سالگي به تركيه رفت و تحصيلات پزشكي عمومي خود را در استانبول تركيه گذراند. پس از آن براي تكميل تحصيلات تخصصي خود در رشته جراحي عمومي و جراحي تصادفات 

ارتوپدي راهي آلمان شد. رحمان زاده در دانشگاه <ماينز> به مقام پروفسوري نايل آمد و از سال 1973 رياست كرسي جراحي دانشگاه برلين را برعهده گرفت. او به عنوان پايه گذار 

جراحي مدرن ارتوپدي، تكنيك*هاي جراحي خاص در اين رشته را ابداع كرد. پروفسور رحمان زاده درحال حاضر به عنوان پرزيدنت سمينارهاي اروپايي و جهاني مقام پرزيدنتي جمعيت جراحان 

ارتوپدي تصادفات و سوانح، جمعيت جراحان پلاستيك آلمان و جمعيت جراحان عمومي اين كشور را نيز برعهده دارد. اين همه در حالي است كه تاكنون هيچ تبعه خارجي موفق نشده است به اين 

مدارج علمي در كشور آلمان دست يابد. وي همچنين برنده جايزه جراحي و داراي مدال درجه يك لياقت از رئيس جمهوري آلمان به واسطه نوآوري*هاي مهم و بديع در رشته ارتوپدي است. از 

پروفسور رحمان زاده تاكنون مقالات، تا ليفات و كتب متعددي در زمينه ارتوپدي چاپ و منتشر شده است. وي طبق يك برناه زمانبندي شده با بيمارستان ميلاد در تهران قرارداد همكار امضا نموده 

است.
تحصيلات
بعد از اتمام مدرسه و دانشكدة البرز تهران، در دانشگاه استانبول تركيه در رشتة داروشناسي به تحصيل مشغول شد. از سال 1964 در كلينيك دانشگاه جراحي مينز آلمان مشغول به كار شد از 

سال 1970 به عنوان دستيار مدير پزشكي كلينيك براي جراحي تصادفات كلينيك دانشگاه مينز انتخاب شد در سال 1973 به عنوان پروفسورAPL نامزد شد در سال 1975 به عنوان مدير 

كلينيك براي عمل جراحي مربوط به تصادفات و ترميم، در كلينيك دانشگاه بنيامين فرنگ لين برلين انتخاب گرديد در سال 1990 مدير تمامي بخشهاي جراحي در كلينيك دانشگاه شد از اول سپتامبر 

2001 مدير دارويي مئوكلينيك اكنون مدير مركز بين*المللي عمل جراحي مفصل و استخوان در برلين مي باشد
رياست و مديريت
در سالهاي 1977-1988 رياست گروه امور تصادفات دانشگاه برلين در سالهاي 1983-1985 رياست بخش جراحي دانشگاه برلين در سال 1988 سخنگوي بخش كاركنان گروه كاشت 

اعضاء آلمان(AO) در سال 1992 رياست بخش جراحي مربوط به تصادفات آلمان(DGU) در سال 1993 رئيس بخش جراحي پلاستيك و ترميم چهره و مفصل و استخوان آلمان
عضويت
گروه جراحي برلين جراحي مربوط به تصادفات برلين جامعه جراحي آلمان جامعه جراحي مربوط به تصادفات جامعه آلمان عضويت در جامعه ارتوپدي و پزشكي ورزشي آلمان عضويت در جامعه 

جراحي پلاستيكي و ترميم چهره آلمان عضو افتخاري چنديد جامعه جراحي ارتوپدي و تصادفات
افتخارات
سال 1998 كسب نشان لياقت جمهوري فدرال آلمان از رئيس جمهور فدرال Richard von Weizsaker سال 2001 به عنوان عضو افتخاري جامعه عمل جراحي مربوط به 

تصادفات آلمان سال2003 به عنوان عضو افتخاري جامعه عمل پلاستيكي آلمان
انتشارات
بيش از 350 مقاله و نزديك به 350 كتاب، مقاله و جزوات علمي
یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir