تورك مشاهير و مفاخير لر
AZƏRBAYCAN,QAŞQAE,TÜRKMƏN,XƏLƏC ،ƏFŞAR VƏ...
+0 به يه ن
یاییلیب : پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390 | یازار : صاديق صاديقي | بؤلوم : علمي،فرهنگي،تاريخي | 0 باخيش لار

« باني نخستين كودكستان ايران »
كمتر كسي را مي توان يافت كه به نام ميرزا جبار باغچه بان آشنا نباشد و اين به لحاظ شهرت منطقه اي اين دانشمند شهير آذربايجان است كه خدمات بي شائبه ايشان زبانزد خاص و عام مي باشد.


باغچه بان در سال 1364 ه. ش در شهر ايروان متولد شد. در جواني به شغل معلمي پرداخته و با روزنامه « ملانصر الدين » همكاري مي كرد، وي پس از بازگشت به موطن آباء و اجداد خويش، در سال 1303 اولين كودكستان ايران را در تبريز به نام «باغچه اطفال» تاسيس نمود و كلاسي براي تعليم كودكان كر و لال بنيان نهاد و بعدا نظير اين آموزشگاه را در شيراز و سپس در تهران داير نمود. باغچه بان در سال1323 ه .ش مجله زبان را منتشر ساخت. ايشان شاعري توانا و نويسنده اي چيره دست بود كه از وي كتاب هاي متعددي باقي مانده است. باغچه بان بعد از 81 سال خدمت به جامعه در سال 1345 ديده از جهان فرو بست.

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir