تورك مشاهير و مفاخير لر
AZƏRBAYCAN,QAŞQAE,TÜRKMƏN,XƏLƏC ،ƏFŞAR VƏ...
به پايان آمديم دفتر؛ حكايت همچنان باقيست

دوستان، همراهان و هواداران ارجمند؛

سه سال قبل در شرايطي كه تيراختور به مدت 7 سال در باتلاق ليگ دسته اول ايران اسير بود نگاههاي حقارت آميز و شماتت بار جامعه ي فوتبال ايران نسبت به وطن مادريمان را تاب نياورده و با پيوستن به دوستانمان در سايت وزين فنز مادر (Tractorfans.com) عشق و خلوصمان را تقديم به خاك پاك سرزمين مقدسمان نموديم. دوشادوش هواداران و با فعاليت شبانه روزي در فضاي مجازي و بيرون از آن ياريگر تيم محبوبمان جهت حضور در سطح اول فوتبال كشور شديم. تيراختور محبوب آذربايجان با حضور پر تب و تاب خود در ليگ برتر به يكباره نگاههاي از حدقه درآمده ي اهالي فوتبال كشور و حتي جهان را متوجه خود نمود؛ مرزها را شكافت؛ تابوي فوتبال دو قطبي را با صدايي بلند شكاند؛ تمركز رسانه هايي را كه تا دو سال قبل تمامي توجه خود را به سرخابيهاي دردانه ي تهران جلب و جزم نموده بودند به سمت خود كشاند و با وزش سمبل سرخ آذربايجان بر فراز ايران، انقلاب هواداران تيراختور كه بي شباهت به افسانه هاي تاريخي نبود به تحقق پيوست.


پس از گريز تيم از گرداب ليگ دسته اول، در دو فصل پرفراز و نشيب در ليگ برتر نيز بطور شبانه روزي در خدمت آن بوديم. پورتال هواداران تراكتور كه ادامه دهنده ي راه سايت وزين فنز مادر بود در طي زمان تغييرات زيادي را بخود ديد، هزاران نفر را در فضاي مجازي گردهم آورده و موفقيتهاي فراواني را نيز كسب نمود كه تشويقهاي انگيزه بخش هواداران را در پي داشت. گرچه دوست داشتيم كه اعلام خاتمه ي فعاليت سايت با سهيم شدن در شادي تداوم شانس حضور تراكتور در آسيا توأم مي بود اما با وجود مسدود ماندن مقطعي دروازه هاي جهاني بروي سرخهاي آذربايجان افقهاي آينده را برايش بسيار روشن مي بينيم و يقين داريم كه هواداران جاي خالي ما را پر نموده و بيرق سرخ آذربايجان را در عرصه هاي ملي و بين المللي همواره افراشته نگه خواهند داشت.

در روزهاي اخير با اعلام مديريت سايت مبني بر تصميم براي پايان بخشيدن به فعاليتش پيامهاي پرمهر زيادي را از همراهان عزيز دريافت نموديم كه به رغم آنكه خوشحالي مان را از مورد توجه بودن فعاليتمان در پي داشت اما غمناكيم از اينكه پس از سالها فعاليت بي وقفه بدليل مسائل و مشكلات شخصي امكان ادامه ي اين مسير پرپيچ و خم براي ما ميسر نمي باشد علي ايحال اطمينان خاطر داريم كه با تلاشهاي هواداران جاي خالي ما حس نخواهد شد. از دور دست همه ي عزيزان را به گرمي مي فشاريم و در مقابل شما بزرگواران سر تعظيم فرود مي آوريم.

با آرزوي آينده اي روشن براي تيم محبوبمان و سرزمين مقدسمان.

ائل يولوندا چاليشان اللر وار اولسون

يئل ياتار، توفان ياتار، ياتماز تيراختور بايراقي.

ياشاسين تيراختور

ياشاسين آذربايجان

با تقديم احترام

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir