تورك مشاهير و مفاخير لر
AZƏRBAYCAN,QAŞQAE,TÜRKMƏN,XƏLƏC ،ƏFŞAR VƏ...

شروع مي كنم بانام تانري به معني خالق و آفريننده ي ترك

شروع مي كنم بياد آلپ ارتونقا پادشاه تركان

و بياد دده قورقود

هرچه فرياد مي زنم تركان قشقايي كه نمي شوند پس برادران ترك آذربايجانيم شما ديگر چرا ؟

برادران ترك آذربايجاني من به عنوان يك ترك قشقايي از شما گله مندم كه چرا شما كه امكانات در اختيار داريد حداقل به ما  هم زبانان ترك خود كه در اين قفس گيركرده ايم كمكي نمي كنيد ؟
مگر ما چه گناهي كرده ايم كه در جنوب سرزمين مادريمان ايران با اين همه جمعيت بايد در تنهايي زبان خود را از دست دهيم و حالا كه گروهي از جوانان قشقايي شروع به باز آموزي زبان خود در زمينه ي نوشتن تركي قشقايي  نموده ايم بايد از تنهايي خود را لعنت كنيم كه پا در اين عرصه نهاده ايم.
اما ما درست نوشتن زبان قانونمند، فلسفي و علمي تركي را وظيفه و مسوليتي انساني اجتماعي  بر خود مي دانيم زيرا كه اين ميراث بزرگاني چون فارابي ، ابن سينا ، اولوغ بيگ، ابوريحان بيروني ، شهريار ، حكيم جهانگير خان قشقايي و. . . است و ما نيز در اين زمان مسوليم كه از آن نگهباني كنيم تا اين امانت به دست آيندگان برسد و اگر اين كار را انجام ندهيم خيانت كرده ايم به خود و پدرانمان  و نيز بايد بگويم كه در اين راه اگر هم تنها باشيم هم خمي بر ابروهاي خويش نخواهيم آورد چون بر اين موضوع ايمان داريم كه زبان ما خود زيباترين نعمت خداوند است براي ما و بر اين نيز ايمان داريم كه زبان تركي خود تا اين زمان پايدار بوده و هيچگاه از بين نخواهد رفت و با از ياد بردن و تحريف آن ما خود هستيم كه از بين مي رويم نه زبان تركي  .

زبان تركي آنقدر بزرگوار بوده است كه به تمام زبان هاي دنيا كلمه قرض داده است و باز خود استوار ايستاده است و خم به ابرو نياورده . . .
از شما دوستان درخواست مي نمايم كه ما را در اين امور انساني كمك كنيد تا ما نيز در كنار ديگر برادرنمان باشيم  براي تمام ترك زبانان دنيا از چين تا اروپا و آمريكا و هرجا كه ترك پانهاده آرزوي سرزندگي مي كنم اگرچه هركس خويش ارزش ترك بودن را بداند خود سرزنده خواهد بود .

با سپاس

 

كامران فريدوني كشكولي

 

http://tqbd.org

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir