تورك مشاهير و مفاخير لر
AZƏRBAYCAN,QAŞQAE,TÜRKMƏN,XƏLƏC ،ƏFŞAR VƏ...

 

بيداريد؟! اويان ائل اوغلاني اويان!

آيا مي دانيد: تنها راه ماندگاري يك قوم و جامعه حفظ زبان مادري آن جامعه است؟

آيا مي دانيد: اگر يك جامعه اي از هويت خود گريزان بود بر سر آن قوم چه خواهد آمد؟

آيا مي دانيد: زبان تركي يكي از معدود زبانهاي با قاعده دنياست؟

آيا مي دانيد: يكي از اولين زبان هايي كه بشريت به آن صحبت كرد زبان تركي است؟

آيا مي دانيد: اولين قومي كه خط را اختراع و با آن تاريخ را ساخت تركان سومري بودند؟

و آيا مي دانيد…….!!!

ترك زبانان عزيز پس از هويت خود نه تنها گريزان نباشيد بلكه به آن افتخار كنيد…

شما جوانان و روشنفكران، آينده جوامع را رقم خواهيد زد بنابراين در شناختن خود و ساختن محيط اطراف خود آن جور كه بايد باشد تلاش نماييد…
قشقايي بودن هنر نيست بلكه قشقايي ماندن هنر است

چادر در دل صحرا از عشق خبر دارد // قشقايي و شيدايي يك شوري دگر دارد

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir