تورك مشاهير و مفاخير لر
AZƏRBAYCAN,QAŞQAE,TÜRKMƏN,XƏLƏC ،ƏFŞAR VƏ...

علينقي انصاري گرمرودي از علما و فضلا و خوشنويسان قرن۱۳و۱۴قمري و برادرزاده موتمن الملك گرمرودي است كه دو يادگار از ايشان يافتم.يكي از آنها تاليف كتابي عربي است و ديگري نسب نامه موتمن الملك گرمرودي.

(متاسفانه التصاق عكس مقدور نشد)

البته اين خط،متعلق به ايشان نيست چرا كه كسي اينهمه از خود تعريف نمي كند ولي چون به اجدادش<رحمهم الله> گفته و براي علينقي نگفته،معلوم است كه تا آن زمان در قيد حيات بوده است.در انتهاي اين كتاب مي خوانيد كه:الكامل العالم الفاضل المفتخر المفتان الي ربه الباري<ابن محمد رضابن سليمان بن محمد سعيد بنمحمد رضي بن سليمان بن اسحاق بن حمدالله>رحمهم الله،<علينقي الكرمرودي الاشلقي الانصاري>،مولف كتاب عربي <غره الصرف في علم الصرف>است.جد هفتم او عارف نامي حمدالله انصاري است و تا نام اين عارف نامي،سلسله را ذكر كرده است.محمد رضا پدر علينقي برادر موتمن الملك بود.لذا ملاحظه مي كنيد كه بقيه نسب با نسب نامه موتمن الملك يكي است.

 

كتاب مذكور در سال ۱۳۰۸قمري در۱۲۳ صفحه با قطع كوچك و با خط نسخ بسيار زيبا و خوانا نگاشته شده است.اين نسخه با شماره۲/۴۸۰در ميان نسخ خطي كتابخانه مجلس نگهداري مي شود.

علينقي گرمرودي كتاب ديگري دارد به نام نسب نامه موتمن الملك كه نسخه خطي آن به شماره كتابشناسي ملي۲۱۲۳در كتابخانه ملي حفظ مي شود.اين نسخه به خط نسخي به غايت زيبا و خوانا تحرير شده است.از صفحه ۵۶به بعد نيز به خط زيباي شكسته نستعليق نوشته شده است.

اين نسخه خطي باارزش،۳۰برگي با ۶ سطر كامل و اندازه سطور۶۰در۱۱۶است.گاهي به نسخ و گاهي به نستعليق شكسته تحرير كرده است و كتابچه زيبايي تدوين كرده است.

اين نسخه با<بسمله،الحمدلله الذي هدانا صراط مستقيم و صورنا في احسن تقويم>آغاز و به<دست تصرف و تملك خود را باز داشته>ختم مي شود.

علينقي گرمرودي به دستور موتمن الملك و بنا بر علاقه مشترك فاميلي خود دست به تحرير اين نسب نامه مي زند و از قرن يازدهم قمري،شرح حال يكايك پدران او را با ميزان علم و سجع مهر مي آورد.براي نمونه مي نويسد:

<طايفه انصاري از احفاد ميرزا سليمان شيخ الاسلام و ميرزا رفيع بن بديع الزمان ابن ميرزا رفيع و ميرزا اسدالله بن نجفعلي بيگ بن ميرزا مهدي و جلال بيگ بن علي همت بيگ بن علي حسن بيگ بن ميرزا عبدالله هستند.وسلسله ما به مولانا حمدالله رحمه الله منتهي مي شود و از مولانا حمدالله الي جابر انصاري رحمهم الله سلسله نسب واضح نيست>(۱)

۱-نسخه خطي نسب نامه موتمن الملك،ص ۳۸

منبع:مشاهير و مفاخر ميانه اثر محمد صادق نائبي


یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir